Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Miia Brown
These Hands, y-tunnus: 3288015-3
Karjakontie 14, 33340 Tampere
thesehandsjewelry@gmail.com

Rekisterin nimi

These Hands tietosuojarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja tilausten toimitus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, yhteystiedot sekä tilatun tuotteen tiedot. Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään lomakkeesta, joka täytetään kun verkkokaupasta ostetaan tuote.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Shopping Cart